Anorganische chemie – Pagina 13

 • Nieuws

  Zinkoxide-darmwand als kathodemateriaal

  2016-10-27T11:30:00Z

  Met een matje van zinkoxide-nanodraadjes kun je voorkomen dat zwavel uit de kathode van een lithium-zwavelaccu lekt. Met dank aan de menselijke darmwand voor de inspiratie, schrijven onderzoekers uit Cambridge in Advanced Functional Materials. Zo’n anode bestaat uit poreus, geleidend materiaal (meestal koolstof) met daarin elementaire zwavel (S8). ...

 • Nieuws

  Methaan legt koolstofdioxide vast

  2016-10-17T11:32:00Z

  In Gent is een proces ontwikkeld dat een mix van methaan en koolstofdioxide bij 750 ºC omzet in koolstofmonoxide als chemische bouwsteen. Of eigenlijk een combinatie van drie processen die volgens het principe van Le Chatelier elkaars evenwichten de gewenste kant op schuiven, schrijven Lukas Buelens, Guy Marin ...

 • Nieuws

  Hete beelden van brandstofcel

  2016-10-12T16:30:00Z

  Op een palladiumanode in een werkende PEM-brandstofcel zit wel degelijk een hydridelaagje, al suggereren experimenten onder labcondities iets anders. Het bewijst dat je zulke anodes altijd onder realistische omstandigheden moet uitproberen, schrijft UvA-onderzoeker Moniek Tromp in ACS Catalysis. Samen met Hubert Gasteiger en collega’s van de TU München ...

 • Nieuws

  Recept voor amorfe siliciumanode

  2016-10-11T14:42:00Z

  Angewandte Chemie presenteert het eerste bruikbare recept voor poreus amorf silicium. Ideaal als anodemateriaal voor lithium-ionaccu’s, claimen onderzoekers van de Shangdong-universiteit in China. Tot nu toe gebruikt men vooral grafiet voor zulke anodes. In theorie kan silicium tot tien keer zo veel lithium opnemen zodat de capaciteit van ...

 • Nieuws

  Tot elkaar veroordeelde anionen

  2016-10-10T16:07:00Z

  Het blijkt toch mogelijk twee anionen tegen elkaar te plakken. Opgesloten in grotere moleculen worden ze voldoende gestabiliseerd om een soort dimeer te vormen, schrijven onderzoekers van Indiana University in Angewandte Chemie. Om precies te zijn lukte het Amar Flood en collega’s met HSO4- oftewel waterstofsulfaationen. Volgens de ...

 • Nieuws

  Nanodeeltjes kunnen ook te klein zijn

  2016-10-06T14:28:00Z

  Kopernanodeeltjes worden minder efficiënte katalysatoren wanneer je ze té klein maakt. Utrechtse onderzoekers hebben dat voor het eerst experimenteel vastgesteld, melden ze in Nature Communications. Voor nanodeeltjes is zoiets ongebruikelijk. Gewoonlijk geldt: hoe kleiner, hoe beter. Zo komt immers een groter percentage van de atomen aan het oppervlak ...

 • Nieuws

  Alcoholarm sterrenstelsel

  2016-09-29T13:55:00Z

  Elders in het heelal liggen de chemische accenten misschien wel heel anders dan bij ons. Dat blijkt uit de eerste metingen aan een wolk moleculen buiten ons eigen melkwegstelsel. Het zou betekenen dat de kans, dat ergens leven ontstaat, afhankelijk is van meer factoren dan we tot nu ...

 • Nieuws

  Anorganisch broertje voor DNA

  2016-09-15T14:04:00Z

  In München is octrooi aangevraagd op de eerste anorganische dubbele helix. Hij bestaat uit tin-, fosfor-en jodiumatomen en hij heeft potentie als flexibele halfgeleider, melden Tom Nilges en collega’s van de plaatselijke TU in het tijdschrift Advanced Materials. Heel in de verte lijkt ‘SnIP’ op een soort DNA, ...

 • Nieuws

  MRI-scan checkt gezondheid lithiumaccu

  2016-09-13T09:32:00Z

  Met een MRI-scanner kun je nu live volgen hoe een lithium-ionaccu zichzelf geleidelijk naar een explosie toewerkt. En dus ook welke veranderingen in het ontwerp daar het beste tegen helpen, schrijven Alexej Jerschow en collega’s van New York University in PNAS. Het probleem van vrijwel al die Li-accu’s ...

 • Nieuws

  Katalytische wegenkaart

  2016-08-30T12:06:00Z

  Voor het eerst is te voorspellen wat zware metalen in ruwe olie doen met katalysatordeeltjes in een kraakinstallatie. Zo kun je deeltjes ontwerpen met een ‘wegennetwerk’ dat minder snel verstopt raakt, schrijven Utrechtse en Amerikaanse onderzoekers in Nature Communications. Zulke FCC-deeltjes (FCC staat voor ‘fluid catalytic cracking’) hebben ...

 • Nieuws

  Berkeliumchemie

  2016-08-26T12:04:00Z

  Voor het eerst zijn serieuze chemische experimenten gedaan met het element berkelium. Het verschil met zijn buurman californium is groter dan gedacht, melden Thomas Albrecht-Schmitt en collega’s van Florida State University in Science. Hun grootste prestatie is dat ze de experimenten snel genoeg wisten uit te voeren. Berkelium ...

 • Nieuws

  Chem: katalyseer de vooruitgang

  2016-08-22T06:00:00Z

  Chem moet het eerste wetenschappelijke publicatiekanaal worden voor chemici met een missie. ‘Ben jij een katalysator?’, zo spreekt Chem zijn potentiële auteurs aan. Begin juli lanceerde Cell Press, bekend van Cell en Neuron, haar eerste blad dat niet over life sciences gaat. En dat naar eigen zeggen gewijd ...

 • Nieuws

  Keramiek bakken bij kamertemperatuur

  2016-08-17T18:04:00Z

  Keramiek ‘bakken’ kan ook bij kamertemperatuur. Mits je de druk verhoogt en de klei iets vochtiger maakt dan normaal, schrijven Clive Randall en collega’s van Penn State University in Angewandte Chemie.Volgens henzelf is het een 'paradigm shift' op keramisch gebied. Dat bakken is in feite een sinterproces. Je gaat uit ...

 • Nieuws

  Zonder permanganaat geen cocaïne

  2016-08-17T11:56:00Z

  Permanganaat uit de vrije verkoop halen heeft het cocaïnegebruik in de VS met bijna eenderde doen dalen. Dit soort beleid werkt dus, valt te lezen in het tijdschrift Addiction. Cocaïneproducenten gebruiken die permanganaten (MnO4-) om ruwe coca-pasta te zuiveren. Het oxideert bepaalde onzuiverheden die de kwaliteit van het ...

 • Nieuws

  Betrapt: neon houdt van nikkel

  2016-08-15T16:43:00Z

  Voor het eerst zijn röntgenopnames gemaakt van neon in een metal organic framework. Het edelgas blijkt warempel interactie te vertonen met overgangsmetaalionen, melden Britse en Amerikaanse onderzoekers in Chemical Communications. Ze suggereren dat je die interactie wellicht kunt gebruiken om een poreus materiaal te maken dat selectief neon ...

 • Nieuws

  Natte platinakat in close-up

  2016-08-10T16:38:00Z

  Watermoleculen spelen op het katalysatoroppervlak van een brandstofcel een veel belangrijkere rol dan gedacht. Dat valt op te maken uit de eerste echt gedetailleerde computersimulaties van zo’n oppervlak. Een eerste publicatie verscheen onlangs in JACS. Italiaanse en Japanse onderzoekers onder leiding van Stefano Fabris lieten zien wat watermoleculen ...

 • Nieuws

  Een MOF is iets natuurlijks

  2016-08-08T11:36:00Z

  Metal organic frameworks komen wel degelijk voor in de natuur. En of ze echt zeldzaam zijn moet je ook nog maar afwachten, blijkt uit een Canadees/Russische publicatie in Science Advances. Zulke metal organic frameworks (MOFs), die bestaan uit een netwerk van metaalionen en organische moleculen, zijn de laatste ...

 • Nieuws

  Supergeleidend platina

  2016-08-08T10:42:00Z

  Van platina met wat toevoegingen kun je unieke kristallen maken die onder zeer hoge druk supergeleidend worden. Vooral voor theoretici is het smullen, blijkt uit een Japanse publicatie in JACS. Bij ‘zeer hoge druk’ moet je dan denken aan 10 GPa oftewel 100.000 atmosfeer. De supergeleiding treedt dan ...

 • Nieuws

  Broeikasgas wordt energie (zeggen ze)

  2016-08-05T10:45:00Z

  Aan Cornell University is een elektrochemische cel bedacht die koolstofdioxide omzet in nuttige koolwaterstoffen en daarbij nog elektriciteit genereert ook. Je zou bijna denken dat de wet van behoud van energie niet meer geldt, wanneer je de publicatie in Science Advances leest. Uiteraard zit er een addertje onder ...

 • dichalcogenide020816
  Nieuws

  Wolfraamdiselenide reduceert koolstofdioxide

  2016-08-02T10:41:00Z

  Dunne plakjes wolfraamdiselenide in en ionische vloeistof zijn een prima katalysator voor de elektrochemische omzetting van CO2 in CO. Amin Salehi-Khojin en collega’s van de universiteit van Illinois denken het te kunnen gebruiken als ‘kunstmatig bladgroen’, schrijven ze in Science.Die omzetting kun je dan beschouwen als de eerste stap en ...