Als senior adviseur risicoprioritering ga jij je o.a. bezig houden met het vergelijken van risico’s voor voedselveiligheid met risico’s voor dierenwelzijn of voor kwetsbare natuurgebieden.

Functieomschrijving

logo 2023 - 250

Het prioriteren van risico’s in het zeer brede werkveld van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een lastige opgave: hoe vergelijk je risico’s voor voedselveiligheid met risico’s voor dierenwelzijn of voor kwetsbare natuurgebieden? Het is een belangrijke taak, omdat deze helpt om de schaarse toezichtscapaciteit van de NVWA efficiënt in te zetten. Als senior adviseur risicoprioritering ga jij je hier mee bezig houden.

Binnen de NVWA hebben we de eerste stappen gezet door het ontwikkelen van een afwegingskader, waarin risico’s voor publieke belangen worden geïdentificeerd en gerelateerd aan de productieketens waarin deze risico’s optreden. Het verder ontwikkelen van de methodiek vraagt om iemand die in staat is om informatie uit verschillende divisies van de NVWA te verbinden met kennis van productieketens voor planten, dieren en levensmiddelen in modellen voor multi-criteria analyse en multi-objective optimalisering. Deze modellen ondersteunen de afweging van risico’s voor verschillende publieke belangen en de ontwikkeling en selectie van efficiënte toezichtinstrumenten.

Die verdere ontwikkeling draagt bij aan een strategie m.b.t.:

 • Karakteriseren van risico’s en risicoperceptie voor verschillende publieke belangen.
 • Verminderen van risico’s door inzet van relevante instrumenten (toegevoegde waarde toezicht).
 • Efficiënte inzet van toezichtinstrumenten van de NVWA in het brede systeem van risicobeheersing door publieke en private organisaties.
 • Heldere risicocommunicatie voor politiek en maatschappij.

Als senior adviseur risicoprioritering werk je in Utrecht binnen de directie Strategie, op de afdeling Risicobeoordeling van bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO), waar je jouw wetenschappelijke kennis als senior adviseur inbrengt op bovengenoemd verder te ontwikkelen afwegingskader.

Je werkt in een multidisciplinair team van biologen, chemici, microbiologen, dierwetenschappers, dierenartsen, data scientists binnen BuRO en met inspecteurs van de NVWA. Dit team draagt bij aan de missie van de NVWA om de product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dier en diergezondheid te vergroten.

Wat ga je doen?

In je rol als senior adviseur risicoprioritering krijg je de ruimte om je wetenschappelijke onafhankelijkheid en creativiteit in te zetten, samen te werken met betrokken en deskundige collega’s binnen en buiten BuRO, en maatschappelijk relevant werk te leveren in een goede en collegiale werksfeer.

Je ontwikkelt modellen voor multi-criteria analyse en multi-objective optimalisering voor risicoprioritering in samenwerking met methodologische en inhoudelijke experts van BuRO en daarbuiten. Jouw rol is om de structuur van de modellen vorm te geven zodat relaties tussen risico’s voor publieke belangen, processen in productieketens en toezichtsinstrumenten van de NVWA kwalitatief of kwantitatief worden geformuleerd. Je verzamelt relevante data en informatie via literatuuronderzoek en ‘expert knowledge elicitation’ met deskundigen binnen en buiten de NVWA. Je formuleert werkhypotheses voor de afweging van risico’s en de inzet van toezichtsinstrumenten en onderzoekt deze. Je bespreekt regelmatig tussenrapportages met de divisies van de NVWA.

Je onderhoudt een (inter-)nationaal deskundigennetwerk en bouwt dit uit. Je bent verantwoordelijk voor uitbesteden van onderzoek en de begeleiding hiervan.

Je bent goed in het analyseren van complexe risico’s en het optimaliseren van meerdere doelen bij beperkt beschikbare resources. Je weet de uitkomsten daarvan zowel mondeling als schriftelijk helder te verwoorden.

Functie-eisen

Je hebt een academische werkniveau en aantoonbare ervaring met het uitvoeren en begeleiden van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Je weet de uitkomsten daarvan zowel mondeling als schriftelijk helder te verwoorden. Je hebt ruime ervaring met de toepassing van methoden voor multi-criteria analyse en multi-objective optimalisering. Kennis van productieketens voor planten, dieren en levensmiddelen is een pré.

Contacten leggen en onderhouden met een internationaal netwerk van multidisciplinaire deskundigen gaat je eenvoudig af. Verder beschik je over specifieke kennis van de toezichtdomeinen van de NVWA. Je kunt omgaan met politiek-bestuurlijke gevoelige dossiers.

Daarnaast zien wij graag het volgende:

 • Academisch denk- en werkniveau, gespecialiseerd in optimaliseringsmethoden.
 • Ervaring met data analyse en/of data science is een pré.
 • Je hebt een internationaal aansprekende publicatielijst.
 • Kennis van de Nederlandse -en Engelse taal in woord en geschrift.

Competenties:

 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Creativiteit
 • Netwerkvaardigheid

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 12

Maandsalaris: Min €4.214 – Max. €6.227 (bruto)

Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Minimaal aantal uren per week: 32

Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Een prettige werkomgeving met als hoofdkantoor Utrecht op loopafstand van het Centraal Station.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Onderwerpen