Analyse

 • 00025106
  Verdieping

  Welke uitdagingen komen labmedewerkers tegen bij het behalen van kwaliteitsnormen?

  2021-09-01T09:03:00Z

  Medische laboratoria moeten aan één of meerdere kwaliteitsnormen voldoen en behalen daarmee hun accreditatie(s). Welke uitdagingen komen labmedewerkers hierbij tegen, hoe behoud je een hoge kwaliteit en waar let een auditor op?

 • iStock-131404842
  Opinie & Analyse

  Alleen via chemie krijgt plastic een tweede leven

  2021-03-31T09:44:00Z

  Met het persen van kringloopbloempotjes bouw je geen nieuwe industrie, betoogt Arno van ’t Hoog.

 • dddd
  Nieuws

  Bodem als bioreactor

  2021-03-03T13:45:00Z

  Hoe zet je bacteriën in om sterk verontreinigde grond te saneren? Op het voormalige Chemie-Pack-terrein combineert Heijmans hiervoor uiteenlopende technieken.

 • fff
  Opinie & Analyse

  Op het eind wordt alles (vloei)stof

  2021-02-10T12:15:00Z

  In de loop van 2021 mag je in Nederland juridisch naast begraven of cremeren ook kiezen voor resomeren: het stoffelijk overschot hydrolyseren in loog. Wat is de chemie erachter?  

 • dffffffff
  Opinie & Analyse

  PFAS als wake-upcall

  2020-08-24T16:00:00Z

  Nu ruim een jaar is het PFAS-onderzoek bij RIVM in volle gang. Met onderzoeker Arjen Wintersen blikken we terug op de gang van zaken en tevens praat hij ons bij over de recente bevindingen.

 • paraplu
  Opinie & Analyse

  Onderzoekers vinden totaalverbod op de ‘klasse’ PFAS te rechtvaardigen

  2020-07-02T10:00:00Z

  Beschouw PFAS als één klasse en stop met het niet-essentiële gebruik van deze forever chemicals, betoogt een internationale paper.

 • plastic4
  Opinie & Analyse

  Stap voor stap naar volledige plasticrecycling

  2020-06-16T13:00:00Z

  Het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics heeft als missie om plastic afval 100 % recyclebaar te maken. Is dat mogelijk? En zo ja, wat is daarvoor nodig?

 • sdfds
  Opinie & Analyse

  Uitstoot melkvee kán omlaag

  2020-01-06T11:00:00Z

  We zijn met z’n allen dol op melk, maar de bijbehorende uitstoot van methaan en ‘stikstof’ door melkkoeien zijn we liever kwijt dan rijk. Wat zijn de meest veelbelovende reductiemethodes?

 • sfdsdf
  Opinie & Analyse

  PFAS-onderzoek loopt door

  2019-12-16T13:00:00Z

  Het Nederlandse kabinet paste in november de PFAS-norm aan op basis van ‘tijdelijke’ meetresultaten. Het RIVM bouwt aan een definitief beeld. Maar kunnen we lage concentraties van deze stoffen wel betrouwbaar meten?

 • Kwestie_Tesla_1_EB
  Opinie & Analyse

  ‘Water of uitbranden’

  2019-08-14T07:00:00Z

  Brand in elektrische auto’s is nog een zeldzaamheid. Maar het elektrische autopark groeit, en blussen vereist een speciale benadering. Een bluscontainer is de nieuwste oplossing.

 • 18_plastic-soup-foto-1_EB
  Opinie & Analyse

  Wat doet microplastic in ons lichaam?

  2019-05-08T11:50:00Z

  Een onderzoeksprogramma van ZonMw gaat de gezondheidseffecten van het plastic fijnstof dat we dagelijks inademen en doorslikken in kaart brengen.

 • 05_pedel-RUG-Michel-de-Groot
  Opinie & Analyse

  PhD-beurzenprogramma: een stap terug?

  2019-05-02T09:22:00Z

  Promoveren met een beurs in plaats van een arbeidscontract. Je levert er arbeidsvoorwaarden voor in, maar krijgt er vrijheid voor terug. Op papier dan, want volgens beurspromovendi pakt het anders uit. Eind 2016 startte in Nederland als experiment het PhD-beurzenprogramma. Promovendi die hieraan meedoen, zijn niet ...

 • 06_Desso_SHO8184
  Verdieping

  Eindeloos tot grondstof wederkeren

  2019-04-12T10:00:00Z

  In de circulaire economie is een afvalproduct ook weer uitgangspunt

 • opinie_MOSH-MOAH_07_img5194
  Opinie & Analyse

  Zorgen over minerale olie

  2019-02-15T08:36:00Z

  Al enkele jaren is er onrust over verontreinigingen van minerale oliën, zoals smeerolie, glans­mid­delen of drukinkt, in ons voedsel. In hoeverre is dat een probleem? Foodwatch meldde begin 2017 dat 52 van de 120 producten die ze liet testen, verontreinigingen bevatten. Het gaat om twee groepen ...

 • 1541756102_vaccins
  Nieuws

  Verdwenen uit ons collectief geheugen

  2018-11-09T08:50:00Z

  Wereldwijd daalt het animo voor vaccineren. Deskundigen zoeken zowel in het lab als op populatieniveau naar methodes om die trend te keren.

 • 21-c2wls-achtergrond-HPV-Arno
  Opinie & Analyse

  Tien jaar HPV-vaccinatie: een tussenstand

  2016-10-10T06:00:00Z

  In Australië zou het aantal gevallen van baar­moederhalskanker met de helft zijn gedaald door HPV-vaccinatie. Hoe zit dat precies en hoe staat het in Nederland met het vaccinatie­programma? Australië was precies tien jaar geleden een van de eerste landen die vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV) invoerde. Een meta-analyse in het ...